news

Dekolonizace českého státu a občanská společnost

Musíme hledat nové systémové alternativy? Nikoli: není jasné, jaké jsou a v čem by byly lepší než současný model. K tomu se přidává jasný strach ze sociálního experimentování. Proto je třeba přimknutí se ke „klasice“ – potřebujeme liberální demokracii, což je sousloví, které přesně zachycuje to, co tu neexistuje... píše Ondřej Císař ve své druhé studii v rámci projektu Česko hledá budoucnost.

Studii, která se zabývá dekolonizací státu a aktivizací občanské společnosti, můžete stáhnout ve formátu PDF nebo WORD.


Dílčí studie nejsou ucelené akademické studie, ale výchozí texty, na jejichž základě se odvíjejí setkání expertů u kulatých stolů a jiné diskuze v rámci projektu. Slouží jako podkladové materiály pro konečnou studii, jež bude zveřejněna v roce 2013. Před publikací této závěrečné studie bude zahájena veřejná oponentura hlavních tezí, např. formou veřejných slyšení.

facebook

calendar

No events

e-mail news

partners

Glopolis

 

Heinrich Böll Stiftung

 

Green European Foundation